Özel Yapılar ve Yapısal İzleme Uygulama ve  Araştırma Merkezi (ÖYAM) Sayfasına Hoşgeldiniz

Ülkemizde bulunan mühendislik yapıları (binalar, köprüler, barajlar v.b.) inşa edilirken ve edildikten sonra yapısal durumunun ölçülmesi, değişen şartnamelere ve koşullara karşı mevcut yapıların yeterlilik ve emniyet, ayrıca yapısal yaşlanma etkilerinin ve yapısal değişimlerin etkilerini görmek açılarından dünyada ve ülkemizde giderek artan sayı ve kapsamda izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Sıra dışı (çok yüksek ve narin yapılar, gökdelen ve kuleler, tarihi anıtsal yapılar, derin kazılar, geniş açıklıklı – yüksek köprüler – viyadükler, hızlı tren ve tren yolu yapıları, sel – kanalizasyon vb su yapıları, kıyı liman – su altı  açık deniz – su içi yapıları, prefabrik ve robotik inşa edilen yapılar, barajlar, zemin, heyelan, tüneller, metro, ahşap yapılar, membran yapılar ve geniş açıklıklı çatılar, stadyumlar, havaalanları, yeşil, sürdürülebilir ve enerji verimli yapılar, su – petrol – enerji iletim hatları, nükleer santraller, fabrikalar, cami – amfi – konser salonu gibi geniş açıklıklı yapılar, vb.) yapıların mevcut hasar, güvenlik, tasarım, malzeme, yaşam döngü, deprem, yapısal değerlendirme ve izleme çalışmaları ise mühendislik şartları zorlandıkça giderek artan şekilde önem kazanmaktadır. Bilgi ve iletişim (bilişim) alanında yapısal konuların tabletler, cep telefonları, kablolu/suz sensörler, hızlı otomatik değerlendirme, hasar durumu geri bildirim, eski ve yeni mimari, çevre, şehir planlama, mevcut ve yenilikçi malzemeler, özellikli ve sürdürülebilir yapılarla ilgili çok farklı alanların bir araya getirilmesiyle çalışmalar yapar.